Zarządzenie Burmistrza nr 1272/154/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok