Zarządzenie Burmistrza nr 1260/142/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok