Zarządzenie Burmistrza nr 1246/128/17 w sprawie odwołana Drugiego Zastępcy Burmistrza Mikołowa