Zarządzenie Burmistrza nr 1245/127/17 w sprawie rozłożenia na raty zaległej za lata 2016-2017 opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu