Zarządzenie Burmistrza nr 1223/105/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok