Zarządzenie Burmistrza nr 1222/104/17 w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów oraz dokumentów związanych z Programem Karty Mieszkańca Gminy Mikołów