Zarządzenie Burmistrza nr 1233/115/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok