Zarządzenie Burmistrza nr 1231/113/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok