Zarządzenie Burmistrza nr 1220/102/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok