Zarządzenie Burmistrza nr 1214/96/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jodłowej