Zarządzenie Burmistrza nr 1207/89/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod budowę parkingu