Zarządzenie Burmistrza nr 1201/83/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok