Zarządzenie Burmistrza nr 1199/81/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok