Zarządzenie Burmistrza nr 1160/42/17 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie