Zarządzenie Burmistrza nr 1151/33/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok