Zarządzenie Burmistrza nr 1150/32/17 w sprawie zasad wydawania zezwoleń na niestosowanie się do znaków B-5 oraz B-18 na drogach gminnych Gminy Mikołów