Zarządzenie Burmistrza nr 1120/2/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę