Zarządzenie Burmistrza nr 116/89/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2014 rok.