Uchwała nr XXV/572/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołów na lata 2010 – 2015