Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2017-09-11 12:11:31 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-09-22 09:30:42 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-10-16 09:53:21 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-11-23 14:14:38 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-12-22 12:01:12 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-03-15 08:03:53 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty_18.12.2017r_2cf9c5.pdf"
2018-03-15 08:03:56 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 14.03.2018 r." w pozycji nr 14
2018-03-15 08:03:57 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2017-05-12 09:23:07 Administrator Biuletynu Nowy dokument: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-05-12 09:23:07 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Deklaracja_przystąpienia_18efb7.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Deklaracja_przystąpienia_ba66ff.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Regulamin_a41677.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_4d3b6e.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_6373d6.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_2504fc.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_c79aaf.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_a930d7.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_76afa6.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_04d9e9.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_d3642c.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_384b30.doc
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_8d0a99.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Wykaz_Partnerów_Programu_78b712.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Wzór_umowa_z_partnerem_d4902b.pdf
2017-05-12 12:49:04 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Zarządzenie_nr_1222_9c6612.pdf
2017-05-12 12:51:23 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-05-12 12:51:23 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-06-02 12:05:21 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Wykaz_Partnerów_Programu_78b712.pdf
2017-06-02 12:05:21 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Wykaz_Partnerów_Programu_78b712.pdf
2017-06-02 12:05:38 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: wykaz_partnerow_559497.pdf
2017-06-02 12:05:38 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-06-02 12:05:38 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-07-28 12:48:51 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_6373d6.pdf
2017-07-28 12:49:02 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_4d3b6e.doc
2017-07-28 12:49:13 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: wykaz_partnerow_559497.pdf
2017-07-28 12:50:24 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_3451e7.pdf
2017-07-28 12:50:24 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Rabaty_-_Karty_Mieszkańca_2017.07.18_515c68.pdf
2017-07-28 12:50:24 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-07-28 12:50:24 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:06:13 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_8d0a99.pdf
2017-08-17 15:06:32 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_384b30.doc
2017-08-17 15:07:12 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_d3642c.pdf
2017-08-17 15:07:21 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_04d9e9.doc
2017-08-17 15:07:36 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_76afa6.pdf
2017-08-17 15:07:45 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_a930d7.doc
2017-08-17 15:07:55 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_c79aaf.pdf
2017-08-17 15:08:20 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Deklaracja_przystąpienia_18efb7.doc
2017-08-17 15:08:32 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Wzór_umowa_z_partnerem_d4902b.pdf
2017-08-17 15:09:11 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_2504fc.doc
2017-08-17 15:10:35 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Zarządzenie_nr_1222_9c6612.pdf
2017-08-17 15:10:47 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:10:47 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Zarządzenie_Karta_Mieszkańca_Gminy_Mikołów_93b3df.pdf
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_3_WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_KMGM_f2a753.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_4_WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_KMGM_ca4e97.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_5_WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_KMGM_80c166.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_6_WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_f790a0.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_7_Deklaracja_przystąpienia_KMGM_d596b4.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_8_UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_KMGMa-1-1_3adb72.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_9_Umowa_z_partnerem_ca10a5.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_Nr_1_Regulamin_KMGMa_c080af.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_nr_2_wizualizacja_3a8ca5.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_nr_10_oznaczenie_partnera_c3e414.doc
2017-08-17 15:11:23 Administrator Systemu BIP Dodanie pliku: Załącznik_nr_11_wzór_upoważnienia_0111c5.doc
2017-08-17 15:11:37 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Regulamin_a41677.pdf
2017-08-17 15:11:48 Administrator Systemu BIP Usunięcie pliku: Usunięcie pliku: Deklaracja_przystąpienia_ba66ff.pdf
2017-08-17 15:12:10 Administrator Biuletynu Publikacja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2017-08-17 15:12:10 Administrator Biuletynu Edycja dokumentu: Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
2018-04-11 12:21:02 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 14.03.2018 r."
2018-04-11 12:21:04 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 10.04.2018 r." w pozycji nr 14
2018-04-11 12:21:06 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:31:33 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 10.04.2018 r."
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_3451e7.pdf"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie_Karta_Mieszkańca_Gminy_Mikołów_93b3df.pdf"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_3_WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_KMGM_f2a753.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_4_WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_KMGM_ca4e97.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_5_WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_KMGM_80c166.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_6_WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_f790a0.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_7_Deklaracja_przystąpienia_KMGM_d596b4.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_8_UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_KMGMa-1-1_3adb72.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_9_Umowa_z_partnerem_ca10a5.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_Nr_1_Regulamin_KMGMa_c080af.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_nr_2_wizualizacja_3a8ca5.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_nr_10_oznaczenie_partnera_c3e414.doc"
2018-06-28 13:34:30 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik_nr_11_wzór_upoważnienia_0111c5.doc"
2018-06-28 13:34:34 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "ZBM_1664_109_18" w pozycji nr 1
2018-06-28 13:34:35 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:36:17 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:36:46 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:37:28 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:38:07 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:39:33 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-06-28 13:39:56 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-07-04 13:38:13 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa" w pozycji nr 2
2018-07-04 13:38:14 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 4.07.2018 r." w pozycji nr 3
2018-07-04 13:38:16 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2018-07-12 12:47:12 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 4.07.2018 r."
2018-07-12 12:47:14 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 12.07.2018 r." w pozycji nr 3
2018-07-12 12:47:15 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2019-10-10 08:17:39 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2020-10-02 10:19:43 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 12.07.2018 r."
2020-10-02 10:19:45 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 2020.09" w pozycji nr 3
2020-10-02 10:19:47 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2020-11-16 14:52:00 Administrator Biuletynu Usunięto załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 2020.09"
2020-11-16 14:52:03 Administrator Biuletynu Dodano załącznik o nazwie "Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 2020.10" w pozycji nr 3
2020-11-16 14:52:05 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2020-12-17 13:55:21 Mateusz Zbroiński Aktualizacja
2021-02-03 12:45:29 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2021-02-12 13:06:53 Administrator Biuletynu Aktualizacja
2022-08-17 13:55:49 Administrator Biuletynu Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij