Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek
Urząd Miasta Mikołów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.
 
Data publikacji strony internetowej:  2003-07-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2018-01-09.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:
 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały przez Urząd Miasta Mikołów wytworzone.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2023-05-04.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Rafał Kwapuliński, adres poczty elektronicznej rafal.kwapulinski@mikolow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  602 188 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Informacje dotyczące wszystkich budynków Urzędu Miasta Mikołów w lokalizacjach wymienionych poniżej.

 W Urzędzie Miasta Mikołów w zakresie SJM (system językowo-migowy) jest przeszkolonych dwóch pracowników. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez :

Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach Urzędu Miasta Mikołów nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 1. Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów

Interesanci korzystają z wejścia od Rynku, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek.

Biuro Podawcze (sala nr 1) znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze – należy kierować się korytarzem na prawo od wejścia.

 1. Informacje dotyczące budynku przy Rynku 20, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych znajdują się na I oraz II piętrze budynku, w którym nie ma windy.

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą załatwić sprawę w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych, mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 573) zostaną obsłużone w miejscu bez barier architektonicznych.

Najbliższy parking znajduje się przy Rynku, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacje dotyczące budynku przy ul. Jana Pawła II 1, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Biuro Promocji znajdują się na I piętrze budynku w którym nie ma windy.

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą załatwić sprawę w Biurze Promocji, mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 548) zostaną obsłużone w miejscu bez barier architektonicznych.

Najbliższy parking znajduje się przy Rynku, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacje dotyczące budynku przy Rynku 7, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Straż Miejską w Mikołowie znajdują się na I piętrze budynku w którym nie ma windy.

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą załatwić sprawę w Straży Miejskiej, mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (bezpłatny tel. 986) zostaną obsłużone w miejscu bez barier architektonicznych. Strażnicy miejscy mogą również obsłużyć w dogodnym dla interesanta miejscu.

Najbliższy parking znajduje się przy Rynku, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacje dotyczące budynku przy ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów

W budynku zlokalizowany jest Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich. Do budynku prowadzą dwa wejścia. W budynku jest winda. Chęć skorzystania z windy należy zgłosić, korzystając z dzwonka znajdującego się z lewej strony schodów przy wejściu od ul. K. Miarki.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze – należy kierować się na lewo od windy.

Przy budynku od strony północnej (przy ul. Karola Miarki) znajduje się parking, gdzie wyznaczono jedno  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu od strony zachodniej budynku wyznaczono dodatkowe dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Informacje dotyczące budynku przy ul. Kolejowej 2, 43-190 Mikołów

W budynku zlokalizowany jest Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od ul. Kolejowej oraz od podwórka. Do obu wejść prowadzą schody. W budynku można skorzystać z platformy dla osób z niepełnosprawnością. Chęć skorzystania z platformy należy zgłosić, używając dzwonka znajdującego się przy każdym wejściu.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem znajduje się parking, gdzie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, drugie miejsce znajduje się na parkingu wewnętrznym.

 1. Informacje dotyczące budynku przy ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Wydział Ochrony Środowiska znajdują się na parterze budynku.

Interesanci korzystają z wejścia, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższy parking znajduje się przy ul. św. Wojciecha (brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością). Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu na Placu Bractwa Strzeleckiego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij