Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 173712-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń na rzecz uczestników uczestniczek projektu Gminne programy aktywizacji społeczno zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015. Projekt jest...
Termin składania ofert: 2015-07-17

Numer ogłoszenia: 179502 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 173712 - 2015 data 10.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Integracji Społecznej, U. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 738 11 45, fax. 32 738 11 55.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: