Mikołów: Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów) NASA - etap II
Numer ogłoszenia: 127027 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów) NASA - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazdy edukacyjne: I. Uczestnicy z Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie im. Polskich Olimpijczyków, ul. Ks. Bpa. Bandurskiego 1, 43- 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Kraków, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema 1 wyjazd dla 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) oraz 3 prowadzących zajęcia Chorzów, Planetarium Śląskie - 1 wyjazd dla 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) oraz 3 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd x 14 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 x opiekun - 1 wyjazd x 43 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 2 x opiekun Łaziska, Górne Muzeum Energetyki - 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 3 prowadzących zajęcia Żory, Westernowy Park Rozrywki - 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 3 prowadzących zajęcia Kino - 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 3 prowadzących zajęcia Katowice, TVS Silesia - 1 wyjazd x 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 3 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd x 13 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice, Redakcja Gazety Dziennika Zachodniego - 40 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 3 prowadzących zajęcia Rybnik, Szkoła Podstawowa nr 12 - 14 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Chorzów, Uniwersytet Rozwoju - 14 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Chorzów, Śląski Ogród Zoologiczny - 2 wyjazdy x 14 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 4 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 1 wyjazd x 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 1 wyjazd x 20 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice, Piekarnia - 2 wyjazdy x 13 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 4 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 opiekun - 1 wyjazd x 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice, szkoła językowa MCE InTranslator - 2 wyjazdy x 13 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Mikołów, Park w Mokrem, Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - 4 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 1 wyjazd x 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Mikołów, Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - 4 wyjazdy x 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 1 wyjazd x 43 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 2 x opiekun Wyjazd edukacyjny na warsztaty z robotyki - 2 wyjazdy x 14 uczestników - 1 prowadzący zajęcia - 1 wyjazd x 12 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) - 1 prowadzący zajęcia Wyjazd edukacyjny na warsztaty z witraży - 30 uczestników - 3 prowadzących zajęcia Wyjazd edukacyjny na warsztaty ceramiczne - 30 uczestników - 3 prowadzących zajęcia Wyjazd edukacyjny na warsztaty z pantomimy - 13 uczestników - 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Wyjazd edukacyjny na warsztaty z dziennikarstwa - 13 uczestników - 1 prowadzący zajęcia + 1 x opiekun Pszczyna, Muzeum Prasy Śląskiej, Muzeum Zamkowe - 13 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Teatr Lalek - 1 wyjazd - 10 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 1 prowadzący zajęcia + 1 opiekun osoby niepełnosprawnej - 1 x opiekun - 1 wyjazd - 13 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Teatr lalki i aktora - 20 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Gliwice, Radio Plus - 4 wyjazdy - 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - Katowice, Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego - 4 wyjazdy - 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice, Muzeum Śląskie - 4 wyjazdy - 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Chorzów, Teatr Rozrywki - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Tychy, Ośrodek Caritas Anna - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia(osoba niepełnosprawna ruchowo) - 1 x opiekun Pszczyna, Warownia Pszczyńskich Rycerzy - 10 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 1 prowadzący zajęcia - 1 opiekun osoby niepełnosprawnej - 1 x opiekun Pszczyna, Suszec, Muzeum Regionalne Szendera - 10 uczestników (w tym 1 osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim) + 1 prowadzący zajęcia + 1 opiekun osoby niepełnosprawnej - 1 x opiekun Katowice, Centrum Scenografii Polskiej przy Muzeum Śląskim - 1 wyjazd - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - 1 wyjazd 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Kraków, Modlnica Fabryka bombek - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Bielsko-Biała, Studio Filmów Rysunkowych - 20 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice, Akademia Sztuk Pięknych - 20 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Teatr Muzyczny - 20 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Zabrze, Kopalnia Guido - 43 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 2 x opiekun Inwałd, Park Dinozaurów i Rozrywki - 30 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Bielsko - Biała, Szyndzielnia - 43 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 2 x opiekun - Rudy Wielkie, Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach - 13 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun II. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43 - 190 Mikołów. Kierunki wyjazdów: Kraków, Ogród Doświadczeń - 34 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Ochaby, Dream Park - 55 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Ustroń, Leśny Park Niespodzianek - 31 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Kino - 45 uczestników + 3 prowadzących zajęcia III. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, ul. Katowicka 24, 43 - 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Goczałkowice, Centrum Edukacji Technicznej - 46 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Katowice, Uniwersytet Śląski - 2 wyjazdy - 23 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Wyjazdowe warsztaty edukacyjne z robotyki - 46 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Katowice Nadleśnictwo, Leśna Sala Edukacyjna - 46 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Ochaby, Dream Park - 1 wyjazd - 46 uczestników + 4 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd - 50 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Ustroń, Leśny Park Niespodzianek - 1 wyjazd - 46 uczestników + 4 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd x 50 uczestników + 4 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd x - 36 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny - 4 wyjazdy - 11 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - 4 wyjazdy - 12 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Kino - 50 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Teatr lalki i aktora - 36 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Suszec, Muzeum etnograficzne Kamojówka - 36 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice, TVS Silesia - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice, Centrum Scenografii Polskiej przy Muzeum Śląskim - 1 wyjazd - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd - 33 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Wyjazd edukacyjny na warsztaty bębniarskie - 33 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Bielsko - Biała, Studio Filmów Rysunkowych - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Teatr Muzyczny - 33 uczestników + 3 prowadzących zajęcia IV. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, 43 - 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Chorzów, Śląski Ogród Zoologiczny - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Pszczyna, Pokazowa Zagroda Żubrów, Ćwiklice - Przystań Ocalenie - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Gliwice, Palmiarnia - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Kraków, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema - 33 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice, Pałac Młodzieży - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Ustroń, Czantoria - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Pszczyna, Warownia Pszczyńskich Rycerzy - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Teatr Lalek - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Pszczyna, Muzeum Prasy Śląskiej, Muzeum Zamkowe - 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice, TVS Silesia - 9 uczestników + 1 prowadzący zajęcia Ojców, Ośrodek Edukacyjno - Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego - Muzeum Interaktywne - 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Chorzów, Planetarium - 11 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Kino - 21 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Teatr Lalki, Maski i Aktora - 2 wyjazdy - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Wrocław, Teatr Lalek, Teatr Pantomima - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Pawłowice, Gminny Ośrodek Kultury - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Teatr Rozrywki - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Szydłowiec, Zamek - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Teatr Muzyczny - 3 wyjazdy - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Jaworzno, Miejskie Centrum Kultury i Sportu - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Piekary Śląskie, Miejskie Centrum Kultury - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Katowice, Miejski Dom Kultury - 18 uczestników + 2 prowadzących zajęcia V. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie, ul. Zamkowa 1, 43 - 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Ochaby, Dream Park - 1 wyjazd x 19 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - 2 wyjazdy x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Gliwice, Palmiarnia: - 1 wyjazd x 19 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - 2 wyjazdy x 20 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - 1 wyjazd x 30 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice Nadleśnictwo, Leśna Izba Edukacyjna - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Kino - 75 uczestników + 8 prowadzących zajęcia Jaworzno, Wioska Indiańska - wioska, w której udostępnione zostały dla zwiedzających m.in. indiańskie namioty tipi, przedstawiane są zabawy, tańce, wierzenia Indian północnoamerykańskich, występy sceniczne, prezentacja rękodzieła, nauka pieśni i tańców indiańskich - 30 uczestników + 2 prowadzących zajęcia VI. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie, ul. Wolności 27 1, 43 - 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Ustroń, Leśny Park Niespodzianek - 81 uczestników + 6 prowadzących zajęcia Katowic, Uniwersytet Śląski - Festiwal Nauki - 45 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice, Pałac Młodzieży Pracownia Matematyki i Informatyki - 10 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Kino - 24 uczestników + 2 prowadzących zajęcia - 23 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Międzybrodzie Bialskie, Góra Żar - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 x opiekun Katowice, Muzeum Śląskie - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia + 1 x opiekun Teatr lalki i aktora - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice Filharmonia Śląska - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun - Żory, Westernowy Park Rozrywki - 12 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun VII. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Mikołowie, ul. Skalna 10, 43 - 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Wieliczka, Kopalnia Soli - 37 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Katowice, Nadleśnictwo - Leśna Sala Edukacyjna - 28 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Chorzów, Planetarium - 28 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Sosnowiec, Uniwersytet Śląski - Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi - 40 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Polkowice, Pracownia plastyczna Floriana Kohuta - 22 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Kino - 2 wyjazdy x 35 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Radzionków, Muzeum Chleba - 33 uczestników + 3 prowadzących zajęcia Wygiełzów, Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec - Skansen - 14 uczestników + 1 prowadzący zajęcia Pszczyna, Zamek Książąt Pszczyńskich - 35 uczestników + 4 prowadzących zajęcia Ochaby, Dream Park - 25 uczestników + 2 prowadzących zajęcia Ustroń, Równica - 23 uczestników + 2 prowadzących zajęcia VIII. Uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, ul. Szkolna 1, 43 - 190 Mikołów Kierunki wyjazdów: Ogrodzieniec - 87 uczestników + 7 prowadzących zajęcia Ustroń Polana, Równica - 56 uczestników + 5 prowadzących zajęcia Tarnowskie Góry, Sztolnia Czarnego Pstrąga - 56 uczestników + 5 prowadzących zajęcia Chorzów, Planetarium - 23 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Chorzów, Uniwersytet rozwoju - 23 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Katowice, TVS Silesia - 11 uczestników + 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Wyjazd edukacyjny na warsztaty z dziennikarstwa - 13 uczestników - 1 prowadzący zajęcia - 1 x opiekun Pszczyna, Zamek Książąt Pszczyńskich - 87 uczestników + 7 prowadzących zajęcia - Dodatkowo: - 8 wyjazdów bez wskazania miejsca docelowego, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu 100 km od Mikołowa, maksymalnie dla 90 osób, biletami wstępu o wartości do 50 zł i 1 osobą do opieki. Słownik pojęć: Uczestnik - dzieci biorący udział w projekcie, w wieku szkolnym, którym przysługują zniżki. Prowadzący zajęcia - osoba dorosła, prowadzących zajęcia w ramach projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II. Zapewnia Zamawiający. Opiekun osoby niepełnosprawnej - Zapewnia Zamawiający. Opiekun - dodatkowa osoba do zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczestników wyjazdu, pełnoletnia, niekarana, dająca należytą rękojmię wywiązania się z opieki nad dziećmi, spełniający wymagania określone w przepisach szczegółowych. Zapewnia Wykonawca. Przewodnik - osoba z odpowiednimi kwalifikacjami do oprowadzania grup w miejscu wyjazdu, omówienie i prezentacja miejsca zwiedzania. Zapewnia Wykonawca. Autobus - przewóz osób na trasie tam - powrót, pojazd adekwatny do ilości osób, spełniający wymagania określone w przepisach szczegółowych, w przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy w możliwym jak najkrótszym czasie (koszty, straty wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca, w przypadku gdy wyjazd staje się bezcelowy (np. przepadła rezerwacja, bilety itd.) Wykonawca w innym terminie ustalonym z Zamawiającym na swój koszt ponawia wyjazd. Środek transportu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim: przewóz osób na trasie tam - powrót wraz z zapewnieniem opieki w trakcie dowożenia. Jako środek transportu rozumie się pojazd samochodowy adekwatny do przewozu co najmniej 13 osób (w tym jednej osoby niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku inwalidzkim), pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo - dysponujący miejscem dla 1 osoby niepełnosprawnej oraz wózka inwalidzkiego, wyposażony w niezbędny specjalistyczny sprzęt (tj. podest bądź windę hydrauliczną, zamontowane listwy w podłodze lub klamry lub pasy do mocowania wózka w podłodze - uniemożliwiające przemieszczanie się wózka w trakcie jazdy, pasy bezpieczeństwa itp.), posiadający w widocznym miejscu oznakowanie zawierające informację o przewozie dzieci niepełnosprawnych, spełniający wymagania określone w przepisach szczegółowych, licencję zezwalającą na przewóz osób niepełnosprawnych. Przez zapewnienie opieki rozumie się pomoc przy wsiadaniu oraz wysiadaniu. W przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy w możliwym jak najkrótszym czasie (koszty, straty wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca), w przypadku gdy wyjazd staje się bezcelowy (np. przepadła rezerwacja, bilety itd.) Wykonawca w innym terminie ustalonym z Zamawiającym na swój koszt ponawia wyjazd. Bilet wstępu - umożliwia wejście na odwiedzany obiekt, widowisko, seans filmowy lub teatralny, musical, wykład, warsztaty, bilety na dane wydarzenie do ustalenia z Zamawiającym (przy wycenie należy przyjąć stawki uśrednione rynkowe). Zapewnia Wykonawca. Akredytacja - zapewnia: udział w spotkaniach kulturalnych, warsztatach, przeglądach, występach teatralnych, nocleg, wyżywienie w trakcie pobytu. Zapewnia Wykonawca. Suchy prowiant - 2 bułki (min. 50 g, wielozbożowa), w tym jedna z masłem, szynką, pomidorem, sałatą, druga z masłem, z serem żółtym, sałatą i ogórkiem zielonym, napój w kartonie ze słomką (min. 200 ml/osoba, zawartość soku z owoców min. 20 %), owoc (jabłko, banan). Zapewnia Wykonawca. Poczęstunek - zestaw na jednego uczestnika: rogalik z nadzieniem czekoladowym lub kakaowym lub orzechowym, hermetycznie zapakowany (masa netto min. 60 g), napój gazowany lub niegazowany (min. 200 ml). Zapewnia Wykonawca. Teatr lalek - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 50 km od Mikołowa Teatr lalki i aktora - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 30 km od Mikołowa Teatr lalki, maski i aktora - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 100 km od Mikołowa Teatr rozrywki - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 30 km od Mikołowa Teatr muzyczny - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 30 km od Mikołowa Kino - wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 30 km od Mikołowa Wyjazd edukacyjny na warsztaty z robotyki - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty z robotyki/konstruowana robotów, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty prowadzone metodą edukacyjną robo kids bądź równoważną, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 70 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów - min. 3 godziny zegarowe. Wyjazd edukacyjny na warsztaty z pantomimy - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty z pantomimy, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty na warsztaty, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 70 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów - min. 3 godziny zegarowe. Wyjazd edukacyjny na warsztaty z witraży - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty z zakresu tworzenia, ozdabiania witraży, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 70 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów - min. 3 godziny zegarowe. Wyjazd edukacyjny na warsztaty ceramiczne - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty ceramiczne, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 70 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów - min. 3 godziny zegarowe. Wyjazd edukacyjny na warsztaty z dziennikarstwa - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty z zakresu dziennikarstwa, reportażu, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 50 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów - min. 3 godziny zegarowe. Wyjazd edukacyjny na warsztaty bębniarskie - wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na warsztaty z zakresu nauki gry na bębnach, do zapewnienia biletów wstępu/opłaty za warsztaty, warsztaty w pomieszczeniu zamkniętym, wyjazd autobusem do miejsca oddalonego w promieniu max. 70 km od Mikołowa, czas trwania warsztatów - min. 3 godziny zegarowe. Sala wykładowa - bezpłatna wyposażona m.in. rzutnik, ekran, laptop, bezpłatny Internet sala szkoleniowa do wykorzystania do prowadzenia zajęć. Pomieszczenie zamknięte, na min.25 osób, w miejscu noclegu. Zapewnia Wykonawca. Śniadanie - w formie szwedzkiego stołu (bez ograniczeń ilościowych i jakościowych przypisanych osobie). Skład śniadania: zimna płyta - wędlina (np. szynka drobiowa, wieprzowa), 2 rodzaje serów żółtych, pomidory, ogórki zielone, pieczywo pszenne i żytnie, jajecznica oraz parówki lub kiełbaski na gorąco, woda mineralna, soki owocowe, kawa, herbata, cukier, cytryna do herbaty, śmietanka do kawy, przyprawy (propozycja minimalna, można ofertę rozszerzyć o inne produkty). Śniadanie powinno odbywać się będzie w pomieszczeniach zamkniętych w miejscu noclegu. Zapewnia Wykonawca. Obiad - w skład zestawu wchodzi ciepły, regenerujący posiłek, dwudaniowy w formie obiadu (zupa + drugie danie) z napojem, do wyboru: zestaw wegetariański lub mięsny. Przy określaniu kosztów posiłku należy przyjąć następujące parytety (ilość na jedna osobę): -zupa - min. 250 ml -drugie danie mięsne - min. 500 g (porcja mięsa, surówka/warzywa, dodatki ziemniaczane lub zboża) -drugie danie wegetariańskie- min. 500 g (bez mięsa, dopuszczona ryba). Przy określaniu kosztów napojów należy przyjąć następujące parytety: -woda mineralna- min. 200 ml/osoba lub sok owocowy- min. 200ml/osoba, zawartość soku z owoców min. 75%. Na 3 dni przed wyjazdem Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na posiłek mięsny lub wegetariański. Obiad powinien odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych w miejscu wyjazdu lub okolicy w lokalu gastronomicznym, przy stolikach. Wyklucza się serwowania posiłków na terenie stacji benzynowych, w namiotach. Zapewnia Wykonawca. Kolacja - w formie szwedzkiego stołu (bez ograniczeń ilościowych i jakościowych przypisanych osobie). Skład kolacji: zimna płyta - wędlina (np. szynka drobiowa, wieprzowa), 2 rodzaje sałatek (np. jarzynowa, grecka), 2 rodzaje serów żółtych, łosoś wędzony, pomidory, ogórki zielone, pieczywo pszenne i żytnie, jajecznica oraz parówki lub kiełbaski na gorąco, woda mineralna, soki owocowe, kawa, herbata, cukier, cytryna do herbaty, śmietanka do kawy, przyprawy (propozycja minimalna, można ofertę rozszerzyć o inne produkty). Kolacja odbywać się będzie w pomieszczeniach zamkniętych w miejscu noclegu. Zapewnia Wykonawca. Nocleg - pokoje 2- 3 osobowe z oddzielnymi łóżkami i pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w odbiornik TV, bezpłatna sala szkoleniowa do wykorzystania podczas pobytu, standard: min.**. Zapewnia Wykonawca. Ognisko - wykonawca jest zobowiązany zapewnić drewno w ilości umożliwiającej utrzymanie ognia przez min. 1,5 h, zapewnienia min. 2 kiełbas/uczestnik, kiełbasa wieprzowa o zawartości mięsa min. 60%, waga min. 80 g., typu śląska, pieczywo pszenno - żytnie (nie tost) min. 100 g/uczestnik (ok. 4 kromki/uczestnik), napój w kartonie - różne smaki (min. 200 ml/osoba, zawartość soku z owoców min. 20 %), woda mineralna, herbata, ketchup, musztarda łagodna - bez ograniczeń ilościowych, kije metalowe do pieczenia kiełbasy na ognisku z drewnianym uchwytem uniemożliwiającym poparzenie w ilości odpowiadającej ilości uczestników, talerzyki plastikowe płytkie, średnica min. 20 cm., komplet sztućców plastykowych (nóż, widelec), kubek plastikowy na napoje (poj. 0,2 l), ognisko w bezpiecznym miejscu, zadaszonym, przeznaczonym specjalnie do tego celu, z ławkami oraz stolikami. Zapewnia Wykonawca. Informacje dodatkowe: Terminy wyjazdów edukacyjnych - od poniedziałku do niedzieli w okresie 01 września - 31 grudnia 2013 oraz 01 stycznia do 30 czerwca 2014 łącznie z dniami wolnymi od szkoły oraz dniami świątecznymi, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej tj. 01 lipca - 31 sierpnia 2013, W okresie od 7-14 dni przed wyjazdem Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na wyjazd. W przypadku gdy termin wymaga wcześniejszej rezerwacji z dłuższym okresem oczekiwania Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyjeździe z odpowiednim wyprzedzeniem. Ubezpieczenie - Wykonawca zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w kwocie gwarantowanej min. 50 tys./osoba na czas trwania wyjazdu. Czas wyjazdu edukacyjnego - podany czas ma charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do połączenia wyjazdów z poszczególnej szkoły lub szkół, jeśli wyrazi zainteresowanie taką formą wyjazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyjazdu. Zmiana ta wymaga zgody Wykonawcy. Istnieje możliwość nakładania się wyjazdów w kilku szkołach podstawowych w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zorganizowania wyjazdu/ów jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych, w których takie nałożenie wystąpi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 55.50.00.00-5, 55.30.00.00-3, 55.10.00.00-1, 60.14.00.00-1, 30.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów) NASA - etap II jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priotytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie