Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska zwróciła się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o przypomnienie dyrektorom mikołowskich szkół i przedszkoli, aby nie organizować zajęć poza budynkiem w czasie, gdy czujniki wskazują znaczne przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza.