W Urzędzie Miasta Mikołów - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - został wyznaczony Koordynator ds. dostępności.
Funkcję pełni Pan Rafał Kwapuliński, Główny Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Dane kontaktowe:
adres do korespondencji: Rynek 16 43-190 Mikołów
nr tel.: 602 188 820
e-mail: rafal.kwapulinski@mikolow.eu

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 666/257/20 w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds. dostępności