KC-1/2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz Urzędu Miasta Mikołów, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.)

Informujemy, że  w postępowaniu KC-1/2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie  krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Mikołów, zawarto umowę z oferentem:
Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa