Uchwała nr XVIII/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok

Uchwała nr XVIII/166/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031