W roku 2018 do Rady Miejskiej Mikołowa nie wpłynęła żadna petycja.

W roku 2018 do Burmistrza Mikołowa nie wpłynęła żadna petycja.