Skład Komisji Nr 1 ds. Samorządu:

  • Esnekier Aneta - Przewodnicząca Komisji Nr 1 ds. Samorządu,
  • Centkowska - Strzelczyk Martyna - członek Komisji Nr 1 ds. Samorządu,
  • Zawiszowski Adam - członek Komisji Nr 1 ds. Samorządu.

Przedmiot działania Komisji Nr 1 ds. Samorządu w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • opiniowania zmian w statutach i regulaminach,
  • opiniowania zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,
  • opiniowania spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
  • koordynacji współdziałania z innymi gminami,
  • współpracy z Sejmikiem Samorządowym oraz Radą Powiatu,
  • opiniowania spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
  • opiniowania spraw dotyczących działalności służb porządkowych.