Uchwały z roku 2012 znajdują się:

Menu podmiotowe » Rada Miejska Mikołowa  » Uchwały » Kadencja 2010-2014  » Rok 2012

http://bip.mikolow.eu/?c=334