1/DT/2016 Uzyskanie informacji i doradztwo w zakresie niezbędnym dla przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, siwz, określenia warunków finansowania dla projektu inwestycyjnego

“Modernizacja istniejącego kąpieliska miejskiego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty – realizowanego wg modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego”.