Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 386/359/2015 w sprawie ustanowienia znaku marki Mikołów, będącego elementemidentyfikacji wizualnej dla Miasta Mikołów oraz zasad jego używaniai wykorzystywania.

 

Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystywanie znaku marki Mikołów