Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. nr 190, poz. 1473), Urząd Miasta Mikołowa udostępnia nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentów elektronicznych następujące akty prawne:

Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do weryfikacji podpisu może posłużyć aplikacja proCertum SmartSign dostępna po ściągnięciu i zainstalowaniu na komputerze lub weryfikator online dostępny pod adresem http://demo.pemi.pl/verifier.html.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski powstały z plików źródłowych utworzonych w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które służą do wykonywania wydruku wersji papierowej dzienników dostępnej w punktach sprzedaży prowadzonych przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od plików źródłowych różnią się jedynie parametrami technicznymi. Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie SmartSign dostępne pod adresem: http://www.unizeto.pl/unizeto/uni,oferta_smartsign.xml.