Przewodniczący: Eugeniusz Wycisło 

Radni:Ewa Chmielorz
Stanisława Hajduk-Bies
Piotr Jurosz
Danuta Ratka
Krystyna Świerkot 
Krzysztof Żur

Zadania doraźnej Komisji RM Nr 11 ds. Budżetu Obywatelskiego: 

  • opracowanie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa w sprawie budżetu obywatelskiego, podejmowanych w trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, 
  • opracowanie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Mikołowa, realizowanego przez Burmistrza, 
  • przekazanie wniosku o wyodrębnienie w budżecie miasta Mikołowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej środków na realizację budżetu obywatelskiego.