Przewodniczący: Piotr Stencel

Radni: Ewa Chmielorz
Henryk Czich
Józef Kurtycz
Iwona Spychała-Długosz
Piotr Stencel
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Krzysztof Żur
Agnieszka Fiola 

Zadania Komisji nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji:

  • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
  • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
  • opiniowanie spraw związanych z działalnością informacyjną miasta,
  • planowanie działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.