Przewodniczący: Eugeniusz Wycisło
Radni: 

Ewa Chmielorz
Piotr Jurosz
Remigiusz Kuś
Danuta Ratka
Krzysztof Rogalski
Katarzyna Siruga
Krystyna Świerkot
Eugeniusz Wycisło
Jan Wycisło
Agnieszka Fiola 

Zadania Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:

  • opiniowanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
  • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną,
  • opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
  • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.