Z dniem 31 sierpnia 2022 roku Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka z siedzibą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a zostało zlikwidowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr LV/536/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.