Dyrektor: Anna Żytkowska-Macha

ul. Wincentego Janasa 7, 43-190 Mikołów
tel.: 32 226 25 59

NIP: 6351772369
REGON: 272001684

e-mail: sekretariat@p2.mikolow.eu

strona internetowa:www.p2.mikolow.eu

adres BIP: www.p2mikolow.bip.net.pl