Dyrektor: Tomasz Macha

ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów
tel.: 32 226 06 24

NIP: 6351772903
REGON: 271576046

e-mail: sekretariat@zsp.mikolow.eu

strona internetowa: www.zsp.mikolow.eu,  www.sp11.mikolow.eu,www.p13.mikolow.eu

adres BIP:www.zspmikolow.bip.net.pl