Dyrektor: Janina Szołtysek

ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
tel.: 32 226 13 28

NIP: 6351649574
REGON: 271503030

e-mail: sekretariat@sp8.mikolow.eu

strona internetowa: www.sp8.mikolow.eu

adres BIP: www.sp8mikolow.bip.net.pl