Grzegorz Szymański

pok. nr 24, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 22
e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:

  • informowanie administratora danych osobowych (Burmistrza Miasta), podmiotów przetwarzających dane osobowe, dla których administratorem jest Burmistrz Miasta oraz pracowników Urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz doradzanie im w sprawach tych obowiązków i w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych
  • monitorowanie i kontrolowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie danych osobowych (przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych w postaci polityk, instrukcji i wytycznych ustalonych przez Burmistrza Miasta), w tym podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników Urzędu w zakresie zasad ochrony danych osobowych, udzielanie porad i przeprowadzanie szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych w zakresie zasad ochrony tych danych
  • udzielanie konsultacji i zaleceń w zakresie przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych w Urzędzie dla ochrony tych danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
  • współpraca z państwowym organem nadzorczym właściwym w sprawach zakresu ochrony danych osobowych
  • koordynowanie czynności związanych z postępowaniami dotyczącymi stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych w Urzędzie, w tym m.in. ewidencjonowanie naruszeń, analizowanie ich skutków, proponowanie zastosowania środków służących zminimalizowaniu ich negatywnych skutków oraz zgłaszanie naruszeń ich w razie takiej konieczności organowi nadzorczemu
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie oraz prowadzenie z tym organem wszelkich wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych konsultacji w sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie.