Rynek 7 I piętro, 43-190 Mikołów
tel.: 32 226 02 91, 32 324 85 55
tel. alarmowy: 986

komendant: mgr Bogusław Łuczyk
z-ca komendanta: mgr Janusz Grzymała
e-mail: bsm@mikolow.eu
strona www.strazmiejska.mikolow.eu

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 700 do 2200

Straż Miejska została powołana do życia 2 lipca 1991 roku uchwałą Rady Miejskiej w Mikołowie. Utworzono ją w celu ochrony porządku publicznego oraz egzekwowania prawa miejscowego na terenie gminy. Zadania i zakres uprawnień straży określiła ustawa o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz akty wykonawcze, a szczegółową strukturę organizacyjną określił regulamin uchwalony przez Radę Miejską na podstawie powyższej ustawy.

Obecnie jednostka ta zatrudnia dziesięciu wykwalifikowanych strażników, którzy pełnią służbę w systemie dwuzmianowym.

Wykaz dzielnicowych Straży Miejskiej:

  • sołectwo Bujaków - insp. Robert Ryndak, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • sołectwo Borowa Wieś - insp. Robert Ryndak, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • sołectwo Paniowy - insp. Robert Ryndak, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • sołectwo Mokre - insp. Robert Ryndak, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • sołectwo Śmiłowice - insp. Robert Ryndak, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • dzielnica Kamionka, Reta – insp. Michał Horzela, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • dzielnice: Regielowiec, Gniotek, Gronie, Centrum str. południowa – insp. Rafał Krzyżowski, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986,
  • dzielnice: Śródmieście, Centrum str. północna - insp. Rafał Krzyżowski, tel. 32 226 02 91, tel. alarm. 986.

Do zakresu działania Straży Miejskiej należy wykonywanie zadań z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Mikołowa określonych przepisami szczególnymi:
a) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie Mikołowa określonych przepisami szczególnymi.
b) Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określa Regulamin Organizacyjny Straży nadawany przez Burmistrza Mikołowa.
c) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Organizacyjnym Straży Miejskiej mają zastosowanie  przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mikołów z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Straż Miejską w Mikołowie