Konsultacje społeczne dotyczace projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mikołow na rok 2023