Adres: I piętro, ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów (Biały Domek)

Dyrektor: Wojciech Szwiec

Dane kontaktowe:

e-mail: historia@muzeum.mikolow.eu
tel. 32 32 48 460

strona www: www.muzeum.mikolow.eu
strona FB: https://www.facebook.com/mpm.mikolow

NIP: 6351861765
REGON: 521855439

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00
oraz popołudniami, w soboty i niedziele wg planu imprez

Muzeum w Mikołowie (w organizacji) jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej instytucji kultury w Mikołowie. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej, w szczególności Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej, jak również dziedzictwo Śląska, Polski oraz innych obszarów historycznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie historii, etnografii i sztuki.

Statut Muzeum w Mikołowie (w organizacji)