Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk-Słomska:

  • wystąpiła z propozycją przygotowania przez radnych projektu uchwały określającej zasady i tryb nadawania honorowego obywatelstwa miasta Mikołowa,
  • zaproponowała przygotowanie procedury nadania nazw rondom w Mikołowie z okazji jubileuszu 800-lecia miasta,
  • wystąpiła z wnioskiem formalnym o powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia Mikołowa.