Uchwała nr XXV/556/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013