Uchwała nr XXV/555/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021