Uchwała nr XXIV/554/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie zgody na nabycie w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości i budowli.