Uchwała nr XXIV/553/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych