Uchwała nr XXIV/552/2012 z dnia 27.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2013